Cursus klokkenbouwen voor beginners.


cursus klokkenbouwen


Voor de leden, maar met name voor nieuwe leden, organiseert de klokkenbouwgroep regelmatig cursussen over uurwerktechniek en werkplaatstechnieken. Deze lessen worden aan kleine groepen in het eigen clublokaal gegeven. Bij deze lessen klokkenbouwen is er voor de cursisten een cursusboek beschikbaar. 

De lessen uurwerktechniek worden verzorgd door één van de leden met veel ervaring op het gebied van klokkenbouw en restauratie van antieke klokken. Onderwerpen die uitgebreid aan de orde komen zijn onder andere het berekenen van tandwielen en rondsels. Daarbij wordt dan aandacht besteed aan het aantal tanden, de tandvorm en de tandafmetingen van de wielen. Ook wordt de constructie van het anker met het samenwerkende ankerrad en de berekening van de slinger behandeld.                                                                                   

cursus 2014 b 


Het cursusdeel werkplaatstechnieken wordt verzorgd door een lid van de klokkenbouwgroep die op het gebied van de fijnmechanische techniek goed thuis is. Bij die lessen is de aandacht gericht op de materiaalkeuze en de machines en gereedschappen die gebruikt worden bij het vervaardigen van de onderdelen van de uurwerken. Afwisselend worden onderwerpen in theorie en in praktijk behandeld, waarbij met name het gebruik van de machines (zoals draaibank, freesbank en meerdere hulpgereedschappen), materialen en diverse bewerkingstechnieken zoals hardsolderen, wordt geleerd.

Naast de lessen is er veel aandacht voor de begeleiding van nieuwe leden bij de bouw van hun eerste uurwerk. Veelal is dat het zogenaamde Clubklokje. Door onder begeleiding dit eenvoudige uurwerk te vervaardigen worden de grondbeginselen van uurwerkbouw geleerd. 

                                                                               

cursus 2014 a                     Onze idolen

 


Ieder lid bouwt zijn eigen klok in zijn eigen tempo.

De cursus wordt gedurende een kalenderjaar op een vaste dag (donderdag) gegeven en duurt 2 semesters. Aanvangstijdstip is 10.00 uur en de cursusdag loopt tot ca 15.00 uur.

De eerstvolgende cursus start in het najaar 2018 en begint op donderdag 13 september, omvat 16 lessen  en loopt tot eind december.

Het tweede semester, voorjaar 2019, begint op donderdag 10 januari, omvat 16 lessen en loopt tot eind april.Locatie: eigen clubgebouw in Den Bosch (omgeving van Provinciehuis)

Kosten: er wordt een bijdrage in de cursuskosten gevraagd van € 150 per semester (voorjaar resp. najaar) . Daarnaast bedraagt de lidmaatschaps-bijdrage €10,- per maand, te voldoen middels een automatische periodieke betaling per kwartaal of één keer per jaar.

Als u zich wilt aanmelden of als u eerst nog meer informatie wilt:neem contact met ons op en vul het formulier in.