Nieuwe cursus gestart.Op donderdag 7 september j.l. is weer een nieuwe groep cursisten gestart met de cursus Klokkenbouwen. De groep bestaat uit 10 cursisten die vanuit de omgeving van 's-Hertogenbosch komen, doch ook deelnemers uit andere delen van het land. De cursus beslaat 32 donderdagen van begin september tot ongeveer eind april 2024. In die tijd proberen ook alle deelnemers hun eigen clubklokje te bouwen van staf en plaatmateriaal tot een lopend klokje.

Voor de cursus die in september 2024 start zijn al behoorlijk wat aanmeldingen binnen. Het maximum aantal cursisten per groep bedraagt 10 cursisten, dit vanwege de begeleiding in de werkplaats.

Het bestuur

's-Hertogenbosch