Cursus klokkenbouwen voor beginners

Foto toont een logo bij de cursus klokkenbouwen voor beginners bij de klokkengroep 's-hertogenbosch

Klokkengroep 's-Hertogenbosch

Voor de leden organiseert de Klokkengroep cursussen om te leren zelf een klok te bouwen. De cursus omvat zowel uurwerktechniek als werkplaatstechnieken. De lessen worden aan kleine groepen in het eigen clublokaal gegeven. Bij deze cursus klokkenbouwen is een cursusboek beschikbaar. 

De lessen uurwerktechniek worden verzorgd door één van de leden met veel ervaring op het gebied van klokkenbouw en restauratie van antieke klokken. Onderwerpen die uitgebreid aan de orde komen zijn onder andere het berekenen van tandwielen en rondsels, het engreneren van de tandwielen, de constructie van het anker met het samenwerkende ankerrad en van de slingerlengte.

Cursus klokkenbouwen voor beginners bij de klokkengroep 's-Hertogenbosch
Image

In de lessen werkplaatstechnieken worden theorie en praktijk van klokkenbouwen gecombineerd.  Geleerd worden o.a. materiaal- en gereedschapskeuze en het bedienen van draaibank en freesbank . Verder worden diverse bewerkingstechnieken zoals hard- en zachtsolderen, loodgieten, het persen van slingerlens etc geleerd. Kortom: men leert zelfstandig een compleet uurwerk te maken. 

Naast de lessen is er veel aandacht voor de begeleiding van nieuwe leden bij de bouw van hun eerste uurwerk. Veelal is dat het zogenaamde Clubklokje. Door onder begeleiding dit eenvoudige uurwerk te vervaardigen worden de grondbeginselen van uurwerkbouw geleerd. 

Ieder lid bouwt zijn eigen klok in zijn eigen tempo.


Op donderdag 7 september j.l. is weer een nieuwe groep cursisten gestart met de cursus Klokkenbouwen. De groep bestaat uit 10 cursisten die vanuit de omgeving van 's-Hertogenbosch komen, doch ook deelnemers uit andere delen van het land. De cursus beslaat 32 donderdagen van begin september tot ongeveer eind april 2024. In die tijd proberen ook alle deelnemers hun eigen clubklokje te bouwen van staf en plaatmateriaal tot een lopend klokje.

Voor de cursus die in september 2024 start zijn al behoorlijk wat aanmeldingen binnen. Het maximum aantal cursisten per groep bedraagt 10 cursisten, dit vanwege de begeleiding in de werkplaats.

DE CURSUS

wordt gedurende een kalenderjaar op een vaste dag (donderdag) gegeven en duurt 2 semesters. Aanvangstijdstip is 10.00 uur en de cursusdag loopt tot ca 15.00 uur.

Locatie: eigen clubgebouw in Den Bosch (omgeving van Provinciehuis).

DATA

Het eerste semester van de nieuwe cursus start op de 2e donderdag  in september 2024, omvat 16 lessen  en loopt tot eind december.

Het tweede semester, voorjaar 2025, begint in januari, omvat 16 lessen en loopt tot eind april.

Informatie en/of aanmelden

Als u zich wilt aanmelden of als u eerst nog meer informatie wilt: neem contact met ons op en vul het formulier in.

KOSTEN

Er wordt een bijdrage in de cursus kosten gevraagd van € 200 per semester (voorjaar resp. najaar) . Daarnaast bedraagt het lidmaatschap €10,- per maand, d.m.v. een automatische periodieke betaling per kwartaal of één keer per jaar.

Kleine foto-impressie

Cursus klokkenbouwen voor beginners
Cursus klokkenbouwen voor beginners
Cursus klokkenbouwen voor beginners
Image
Image
Image
's-Hertogenbosch