Hangklok met mechaniek
Hangklok met mechaniek

 

Een op een Friese staartklok gebaseerd ontwerp met boven in de kast ronddraaiende riddertjes te paard zoals ook in het stadhuis in Den Bosch te zien zijn.