Conical pendulum clock
Conical pendulum clock


Klok die niet tikt maar geruisloos rond draait.
De formule voor de slingertijd is ongeveer gelijk aan de formule voor de Huygens-slinger
Een slinger van 1 m lengte draait in 2 sec. één maal rond.