.

Ook lid worden?

Image
klokkengroep 's-hertogenbosch

U wordt uitgenodigd om  aspirant lid te worden van de klokkengroep. De contributie bedraagt  € 10,00 per maand.

Als de ervaringen in de loop van de cursus wederzijds positief zijn wordt u bij de eerstvolgende ledenvergadering voorgedragen als lid ( dan wordt een eenmalige bijdrage voor lidmaatschap gevraagd van € 100,-).

Elk lid kan gebruik maken van alle machines, gereedschappen, tekeningen.Aankoop van benodigde materialen kan via onze club plaatsvinden ( veelal in voorraad aanwezig)

Bekijk voor meer informatie onze website.

DONATEURS

Ook donateurs worden van harte uitgenodigd!Als donateur heeft u vrij toegang tot ons clublokaal en het recht om 1 keer per jaar gebruik te maken van onze tekening-pakketten; U kunt geen gebruik maken van de machines en gereedschappen. De donateurs-contributie bedraagt € 40,- per jaar.

BANKREKENING

BANKREKENING  van de Klokkengroep:   NL42 RABO 0181 9787 68    ten name van

“Klokkengroep ‘s-Hertogenbosch” te Rosmalen.

's-Hertogenbosch