De Klokkengroep ‘s-Hertogenbosch

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Klokkengroep ’s-Hertogenbosch, gevestigd te  ’s-Hertogenbosch, Gestelseweg 2A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17171683, telefoonnummer 0653947787, hierna te noemen: de Vereniging`

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welkepersoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Gegevens voor

aanmelden

lidmaatschap en

informatie verzoeken

Voornaam

Voorletters

Achternaam

E-mail adres

Verwerking voor aanmelden

lidmaatschap

of informatie verzoek

Zolang als men lid is + 1 jr of redelijke termijn voor verwerking informatie verzoek

bestuur

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites.

De website van de Vereniging kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up -to-date te houden.

Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacy-verklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacy-verklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging

wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:

Secretaris Klokkengroep ’s-Hertogenbosch

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

's-Hertogenbosch